Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Chęcińska Katarzyna
niemiecki (2002-04-15) polskie łódzkie TP/565/06 Brzozowa 8
92-701 Kopanka
501-504-590
katarzyna.checinska@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.