Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kukolenko-Rybacka Ałła
rosyjski (2013-10-29), ukraiński (2018-10-12) polskie wielkopolskie TP/147/13 Kurpińskiego 4/8
62-510 Konin
+48 606-103-621
kukolenko.alla@gmail.com
http://allakukolenko.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.