Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Ciurzyńska Grażyna
angielski (1978-11-14) polskie wielkopolskie TP/667/07 Broniewskiego 1/35
62-510 Konin
2. Gralewski Marek
angielski (2001-06-11) polskie wielkopolskie TP/64/07 Kwarcowa 4/1
62-500 Konin
506-753-777
marek.gralewski@gmail.com
3. Kozłowski Łukasz
angielski (2014-02-18) polskie wielkopolskie TP/51/14 Jana Pawła II 95
62-510 Konin
kozlowski.lab@gmail.com
4. Krawczyk Katarzyna
angielski (2006-04-03) polskie wielkopolskie TP/1884/06 Bydgoska 14/42
62-510 Konin
0607-465-922
katarzynakrawczyk@hotmail.com
5. Urbaniak-Rybicka Ewa
angielski (1998-05-13) polskie wielkopolskie TP/5696/05 Barańskiego 4
62-504 Konin
6. Walczykiewicz Anna
angielski (2000-11-28) polskie wielkopolskie TP/2380/06 Makowa 3/8
62-502 Konin

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.