Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gromek Edyta
niemiecki (2001-08-27) polskie mazowieckie TP/2631/06 Krzywa 8
07-310 Komorowo
029-644-42-07, 0608-336-863
edyta.gromek@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.