Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Imierowicz-Kowalska Agnieszka
duński (2003-06-23) polskie wielkopolskie TP/5919/05 Spcerowa 4
62-052 Komorniki k/Poznania
0 501-027-684, 061-622-342, fax: 061-624-76-85
biuro@dunski.com.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.