Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Benda Bogumiła
bułgarski (1993-05-31) polskie łódzkie TP/139/06 gen. Hallera 12, skr. poczt. 6
95-040 Koluszki

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.