Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gawrysiuk Maria Jolanta
niemiecki (1995-04-03) polskie podlaskie TP/115/07 11 Listopada 1/1
18-500 Kolno
2. Sokołowska Bogumiła
niemiecki (1997-06-16) polskie podlaskie TP/2462/06 1 Maja 9
18-500 Kolno
(086) 278 31 42
bsok@op.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.