Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Sałacka Anna
niemiecki (2000-11-17) polskie lubelskie TP/1891/06 Kleeberga 2
21-150 Kock

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.