Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kuzawińska Paulina
francuski (2015-09-16) polskie mazowieckie TP/77/15 Ogrodowa 11 m 1A
05-230 Kobyłka
668-201-777
paulina.tlumacz.fr@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.