Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Owczarek Józefina Teresa
francuski (2019-05-22) polskie wielkopolskie TP/29/19 Spacerowa 3/5
62-811 Kościelna Wieś
662-188-861
j.owcz89@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.