Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Karpińska Krystyna
rosyjski (1988-06-16) polskie wielkopolskie TP/643/05 os. Jagiellońskie 26/8
64-000 Kościan
2. Popławska Ewa
rosyjski (1989-05-19) polskie wielkopolskie TP/2475/05 Os. Piastowskie 17 m. 8
64-000 Kościan

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.