Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Czobanian Warużan
ormiański (2011-10-28) ormiańskie świętokrzyskie TP/71/11 Barwinek 8/68
25-150 Kielce
663 769 796
waruzan.czobanian@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.