Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Skoracki Dariusz Piotr
niemiecki (2013-10-29) polskie dolnośląskie TP/174/13 Ładna 5
55-093 Kiełczów
dariuszskoracki@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.