Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kądziela Klaudia
słowacki (2015-09-16) polskie śląskie TP/71/15 Grabskiego 29/15
40-826 Katowice
530-919-987
klaudiakadziela@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.