Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Urbańczyk-Piskorska Ewa
angielski (2010-04-22), hiszpański (2010-04-22) polskie dolnośląskie TP/55/10 Klonowa 14
52-200 Karwiany
606 132 355
ewa.urbanczyk@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.