Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gawron-Zaborska Maria
francuski (1987-06-22) polskie małopolskie TP/1472/06 M. Zebrzydowskiego 1
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.