Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kmiecik Joanna
niemiecki (2003-02-11) polskie małopolskie TP/1156/06 Kolejowa 18
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
0502-364-094
joanna_karkoszka@op.pl
2. Musiał Małgorzata
niemiecki (1984-12-06) polskie małopolskie TP/2039/06 Weissa 4/7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.