Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Strumiłowska Barbara
szwedzki (2015-03-27) polskie TP/19/15 Pastellvägen 22 LGH 1302
12136 Johanneshov
0046 739-930-887
barbara.strumilowska@yahoo.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.