Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Albin Joanna
hiszpański (2006-10-06) polskie małopolskie TP/2408/06 Jodłówka Tuchowska 337
33-173 Jodłówka Tuchowska
517 179 198
joa.albin@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.