Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Załuska Ewelina
rosyjski (2007-10-29) polskie podlaskie TP/658/07 M.C. Skłodowskiej 20
18-420 Jedwabne
0 608 073 760
ewelina1980@op.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.