Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kaczor Brygida
francuski (1996-04-25) polskie dolnośląskie TP/310/06 Kolejowa 2/8
59-400 Jawor, skr. poczt. 81

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.