Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kluczyńska Dorota
francuski (1997-05-27) polskie podkarpackie TP/933/06 Os. Piłsudskiego 2/2
37-500 Jarosław
2. Nowowiejska Stanisława
francuski (2005-01-14) polskie podkarpackie TP/912/06 Kruhel Pełkiński 61B
37-500 Jarosław
665-156-415

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.