Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Fidura Dariusz
niemiecki (2013-10-29), angielski (2019-07-08) polskie wielkopolskie TP/130/13 Olimpijska 12
63-200 Jarocin
698 481 211
dariusz.fidura@tlumaczenia-df.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.