Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Nobis Robert
niemiecki (1993-03-30) polskie mazowieckie TP/1726/06 Generała Maczka 36
05-082 Janów, Babice Stare

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.