Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Andrzejkowicz Agata Maria
angielski (2010-04-22) polskie mazowieckie TP/1/10 Kwadratowa 8/14
05-509 Józefosław (Piaseczno)
506 579 303
a.m.andrzejkowicz@gmail.com
2. Szafran Anna
angielski (2004-03-04) polskie mazowieckie TP/5953/05 XXI wieku 7A/1
05-509 Józefosław (Piaseczno)
605 46 22 76
annaszum@o2.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.