Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Bobilewicz Grażyna
rosyjski (1990-11-09) polskie mazowieckie TP/1970/05 Marszałka Piłsudskiego 10 bl. 6 m 14
05-410 Józefów
2. Zybert Mirosław
rosyjski (1992-03-17) polskie mazowieckie TP/1072/05 Moniuszki 8
05-420 Józefów

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.