Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Głuch Marta
angielski (2004-05-14) polskie mazowieckie TP/1660/05 Skłodowskiej 42
05-420 Józefów
2. Przybyś-Preiskorn Katarzyna Jadwiga
angielski (1994-02-14) polskie mazowieckie TP/883/05 Spacerowa 43b
05-410 Józefów
3. Wójcik Małgorzata
angielski (2010-10-27) polskie mazowieckie TP/89/10 Matejki 21 A
05-420 Józefów
501 37 33 22

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.