Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Dobek - Ptaszyńska Danuta Małgorzata
szwedzki (1998-07-07) polskie TP/3053/05 Tennisvagen 2G
157 53 Järfälla, Szewcja
0046 739 12 89 66
mdobek@interia.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.