Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Zielonka Adrianna
angielski (2021-12-02) polskie dolnośląskie TP/81/21 Polna 20F
52-116 Iwiny
607-855-565
adrianna.zielonka@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.