Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kowalczyk Lidia
ukraiński (2012-04-26) polskie TP/33/12 Lvivska 13/7
01-471 Iwano-Frankiwsk
+48 607-144-774
lk@tekninen.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.