Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Mosińska Anna
francuski (2004-01-15) polskie małopolskie TP/74/07 Pobiednik Wielki 30A
32-125 Igołomia
501-376-733
amosinska@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.