Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Michalik Jerzy
hiszpański (2014-11-26) polskie TP/209/14 c/Santiago de Compostela, 27,2,2
08901 Hospitalet de L., {Barcelona}, Hiszpania
+34 650-922-233
jjmmichalik@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.