Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Czarnecki Ryszard
niemiecki (2016-02-29) niemieckie, polskie TP/62/16 Osterstrasse 172
20255 Hamburg
004940 4922771
660-309-591
00494077186699
ryszard_czarnecki@yahoo.de
http://tlumaczwhamburgu.jimdo.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.