Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Rozentalska-Szlachta Katarzyna Anna
niemiecki (2011-05-12) polskie TP/45/11 Carl-von-Ossietzky-Str 11
06114 Halle/Saale; Niemcy
+49 160 2455417
k.rozentalska@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.