Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Banaszkiewicz de Vela Daniela Maria
hiszpański (2022-09-30) polskie TP/122/22 36 Ave. 6-10, Residencial V
01011 Guatemala
daniela.devela@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.