Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Sosiński Marcin
hiszpański (2011-05-12) polskie TP/51/11 c/Cruz de Arqueros 13, 1
18010 Granada, Hiszpania
+34635266892
marsosiński@yahoo.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.