Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Toft Beata
duński (2022-06-10) polskie lubuskie TP/57/22 Zieleniecka 12
66-400 Gorzów Wielkopolski
+45 28121206
bk.toft@outlook.dk

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.