Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Hojsak Emil
ukraiński (2003-09-15) polskie małopolskie TP/5085/05 Ariańska nr domu 11
38-300 Gorlice
603 789 364
emil.hojsak@uametafraza.pl
http://www.uametafraza.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.