Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Władzińska Agnieszka Jolanta
hiszpański (2008-10-23) polskie kujawsko-pomorskie TP/92/08 Nowawieś 14
87-400 Golub-Dobrzyń
510-673-803
awladzinska@tlen.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.