Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Zalasińska-Curyło Urszula
niemiecki (2000-11-07) polskie małopolskie TP/847/06 Szreniawa 111
32-075 Gołcza

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.