Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Narecki Kamil
niderlandzki (2016-09-20) polskie lubelskie TP/105/16 Krzywa 35
24-100 Gołąb
794-909-009
biuro@tlumacz-niderlandzkiego.pl
http://tlumacz-niderlandzkiego.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.