Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Marczycha Iwona
ukraiński (2001-09-25) polskie warmińsko-mazurskie TP/541/07 Spytkowo 22
11-500 Giżycko
793-124-996
iwonamarczycha@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.