Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Archutowski Tomasz
duński (2002-09-11) polskie pomorskie TP/4193/05 B. Krzywoustego 42A/6
80-360 Gdańsk
502-722-960
tlumaczdunski@gmail.com
2. Balicki Maciej
duński (2001-09-26) polskie pomorskie TP/4086/05 Szeroka 18/19/5
80-835 Gdańsk
500 467 851
mbalicki@interia.pl
3. Fleks Adam
duński (1993-03-31), szwedzki (1993-03-31) polskie pomorskie TP/22/05 Hynka 14/45
80-465 Gdańsk
604-188-653
adamfleks@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.