Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Baraniewicz Natalia
bułgarski (2014-02-18) polskie pomorskie TP/1/14 Obrońców Wybrzeża 3A/29
80-373 Gdańsk
504-558-001
natalia.baraniewicz@gmail.com
2. Terlecka Anna
bułgarski (1970-05-02) polskie pomorskie TP/3376/05 Śląska 33/C/6
80-379 Gdańsk
058 553 68 79
e-tlumacz@tlen.pl
3. Witkowska-Kuzmanow Katarzyna
bułgarski (2001-03-19) polskie pomorskie TP/4343/05 Grunwaldzka 26A/29
80-229 Gdańsk
(0 58) 341-64-33, 0 501-141-563
kkuzmanow@almatur.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.