Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Szulik Hanna
angielski (2014-07-15) polskie śląskie TP/100/14 Sumińska 2A
44-293 Gaszowice
665-788-543
hanna.szulik@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.