Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Richardson Lucyna
angielski (2015-03-27) polskie mazowieckie TP/41/15 Sarmacka 7
05-503 Głosków
535-982-152
lucynarichardson@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.