Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Pacak Romuald
niemiecki (1992-11-17) polskie TP/1616/05 Leipziger Str.43
15232 Frankfurt {Oder } Niemcy
+49 335 74 33 870
pacak@pex-sprachen.de

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.