Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Marchlewski Sławomir
francuski (1995-01-03) polskie warmińsko-mazurskie TP/3123/05 Gizewiusza 4-6 m 7
19-300 Ełk
2. Narwojsz-Zajkowska Jolanta
francuski (1997-11-06) polskie warmińsko-mazurskie TP/3095/05 Jana Pawła II 16 m 7
19-300 Ełk
3. Preda Dorota
francuski (2002-08-24), rumuński (2002-08-24) polskie warmińsko-mazurskie TP/3072/05 Witosa 1/25
19-300 Ełk

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.