Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Florenc-Karwowska Magdalena
niemiecki (2004-11-25) polskie warmińsko-mazurskie TP/2451/06 Olsztyńska 94
11-001 Dywity
magdakarwowska@gmail.com
2. Prusik-Kozłowska Monika
niemiecki (2002-02-21) polskie warmińsko-mazurskie TP/244/07 Brąswałd 1 h
11-001 Dywity
3. Stasiło Elżbieta Marianna
niemiecki (1999-02-24) polskie warmińsko-mazurskie TP/462/05 Ługwałdzka 7
11-001 Dywity

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.