Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Ciuła Wojciech
niemiecki (2004-06-01) polskie podkarpackie TP/1786/05 Kościuszki 17
38-450 Dukla
2. Głód Elżbieta
niemiecki (2005-01-14) polskie podkarpackie TP/1796/05 Marii Konopnickiej 22A
38-450 Dukla

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.